차별화된 기술과 엄선된 품질로 최고의 제품을 생산합니다.

Triết học quản lý Triết học quản lý
Triết học quản lý
ICFood Co., Ltd. thực hành quản lý theo đạo đức
Là một công ty toàn cầu, IC Food Co., Ltd.
sẽ cố gắng hoàn thành các trách nhiệm đạo đức của mình và thực hành quản lý minh bạch để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan khác nhau và xã hội.

VALUE

3Q 6B

3 Quality
Nhân viên tốt : Công nhân chất lượng
Công ty tốt : Công ty chất lượng
Sản phẩm tốt : Sản phẩm chất lượng
6 Basic
Sắp xếp : Nơi làm việc luôn ngăn nắp gọn gàng
Chỉnh đốn : Một nơi làm việc nơi mọi thứ luôn sẵn sàng / thuận tiện để sử dụng
Sạch sẽ : Nơi làm việc sạch sẽ, không có nơi bừa bộn
Gọn gàng : nhân viên ăn mặc gọn gàng
Lịch sự : Nhân viên cư xử đúng mực
Phẩm chất : Một nhân viên mà bất kỳ ai cũng thích

Ba tinh thần

Những giá trị cốt lõi
Tốc độ, Tự chủ, Nhiệt huyết
Quy tắc ứng xử
Làm việc chăm chỉ về trí tuệ
Quy tắc ứng xử
làm ngay lập tức, phải làm, làm cho đến khi hoàn thành
이용약관 개인정보처리방침 이메일무단수집거부
Địa chỉ : Room 602, 87 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Hàn Quốc (479-8 Gung-dong, Tòa nhà Pine)
Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu, 09:00 ~ 18:00 (Đóng cửa vào Thứ Bảy, Chủ Nhật. Ngày lễ)
Trụ sở chính : +82 42-826-6460 Văn phòng kinh doanh : +82 42-826-6264 Trung tâm nghiên cứu : +82 44-864-6268 Fax : +82 44-864-6260

Bản quyền © IC Food Co., Ltd. Đã đăng ký Bản quyền.

Copyright © (주)아이씨푸드. All Rights Reserved.