차별화된 기술과 엄선된 품질로 최고의 제품을 생산합니다.

lịch sử lịch sử
lịch sử
Chúng tôi sẽ trở thành một Công ty TNHH IC Foodphát triển
bằng cách coi những bước chân trong quá khứ như một tấm gương để noi theo.
Bắt đầu từ năm 1999, IC Food đã tạo nên một lịch sử đáng tự hào thông qua những thử thách và sự đầu tư không ngừng.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn.
이용약관 개인정보처리방침 이메일무단수집거부
Địa chỉ : Room 602, 87 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Hàn Quốc (479-8 Gung-dong, Tòa nhà Pine)
Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu, 09:00 ~ 18:00 (Đóng cửa vào Thứ Bảy, Chủ Nhật. Ngày lễ)
Trụ sở chính : +82 42-826-6460 Văn phòng kinh doanh : +82 42-826-6264 Trung tâm nghiên cứu : +82 44-864-6268 Fax : +82 44-864-6260

Bản quyền © IC Food Co., Ltd. Đã đăng ký Bản quyền.

Copyright © (주)아이씨푸드. All Rights Reserved.